مزون لباس زنانه در تهران

مزون مُدینه دوخت انواع لباس شب عروس نامزدی اداری مانتو پالتو در تهران

مزون مُدینه پذیرش سفارش و طراحی و دوخت انواع لباس شب لباس عروس و نامزدی طراحی و دوخت لباس اداری و فرم مدارس طراحی و دوخت انواع مانتو و پالتو طراحی و دوخت لباس بچگانه

مزون مُدینه دوخت انواع لباس شب عروس نامزدی اداری مانتو پالتو در تهران

مزون مُدینه پذیرش سفارش و طراحی و دوخت انواع لباس شب لباس عروس و نامزدی طراحی و دوخت لباس اداری و فرم مدارس طراحی و دوخت انواع مانتو و پالتو طراحی و دوخت لباس بچگانه

مزون مُدینه - 09925544799 طیبی
طراحی و دوخت انواع لباس شب لباس عروس لباس نامزدی
طراحی و دوخت لباس اداری و فرم مدارس طراحی و دوخت انواع مانتو و پالتو طراحی و دوخت انواع لباس بچگانه در تهران
با 30 سال سابقه کاری
با مدیریت سرکار خانم منصوری

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دوخت شلوار در سال 2020» ثبت شده است

۲۵
بهمن

الگوی شلوار:دوخت شلوار در سال 2020

مزون مُدینه  الگوی شلوار:دوخت شلوار در سال ۲۰۲۰

 

الگوی شلوار

الگوی شلوار : امروز قصد داریم به شما آموزش دوخت شلوار و الگوی انواع شلوار را بدهیم در صورتی که شما این مطلب را تا انتها بخوانید قادر خواهید بود که صفر تا صد دوخت هر شلواری را کامل انجام دهید اگر این مطلب براتون مفید بو لطفا برای دوستانتان به اشتراک بگذارید.

روش اندازه گیری الگوی شلوار

1-کمر:نواری به دور گود ارین قسمت بدن بطور آزاد ببندید دور این قسمت را اندازه بگیرید.متر را به طور عادی بگیرید(به بدن فشار نیاورد،آزاد نیز نباشد.)

2-باسن:پهن ترین و برجسته ترین قسمت بدن در پایین خط کمر را اندازه بگیرید،متر را بهطور عادی بگیرید(به بدن فشار نیاورد،آزاد نیز نباشد.)

3-بلندی باسن:از خط کمر تا برجسته ترین قسمت باسن را در فاصله وسط پشت و پهلو اندازه بگیرید.

4-برامدگی باسن(بلندی فاق):روی صندلی بنشینید.از خط کمر تا سطح نشیمنگاه را در فاصله وسط  پشت و پهلو اندازه بگیرید.

5-بلندی شلوار:بلندی شلوار را در فاصله خط پهلو و وسط جلو از کمر تا زمین اندازه بگیرید.

6-گشادی لبه شلوار:گشادی لبه شلوار را طبق سایز از جدول اندازه های استتاندارد استفاده کنید.

7-گشادی لبه شلوار تنگ:گشادی لبه شلوار تنگ را طبق سایز از جدول اندازه های استاندارد استفادخ کنید.

8-دور ساق:دور ساق پا را در بالای مچ پا به طور عادی اندازه بگیرید.

الگوی اولیه شلوار گشاد

جلو:

از نقطه فرضی صفر خطی عمود به سمت پایین رسم کنید.

0-1 : برآمدگی باسن(بلندی فاق)،از نقطه 1 خطی عمود در عرض الگو به دو طرف رسم کنید.

0-2:بلندی باسن،از نقطه2خطی عمود در عرض الگو به دو طرف رسم کنید.

0-3:بلندی شلوار،از نقطه 3 خطی عمود در عرض الگو به دو طرف رسم کنید.

1-4:یک دوم اندازه3-1منهای5 سانتیمتر،از نقطه 4خطی عمود در عرض الگو به دو طرف رسم کنید.

1-5:یک دوازدهم باسن+1.5 سانتیمتر

از نقطه 5 خطی عمود به سمت بالا تا نقطه 6 در خط باسن و نقطه 7 در کمر رسم کنید.

6-8:یک چهارم باسن + 5/0 سانتیمتر

5-9:یک شانزدهم باسن +5/0سانتیمتر

7-10:یک سانتیمتر

نقاطه 6-10 را به هم وصل کنید.

نقاط9-6را با خطی منحنی به هم وصل کنید که با نیم ساز زاویه5 ، 3 سانتیمتر در سایز 34 تا 40 ، 3.25سانتیمتر در سایز 42 تا 48 ، 3.5 سانتیمتر در سایز 50 تا 56 فاصله داشته باشد.

10-11:یک چهارم کمر+2.25 سانتیمتر.

در نقطه 0 ساسونی به طول 10 سانتیمتر و به عرض 2سانتیمتر رسم کنید.

3-12: یک دوم گشادی لبه شلوار منهای0.5 سانتیمتر.

4-13:اندازه خط12-3 + 1.3سانتیمتر را در سایز 34 تا 40 ، 1.5سانتیمتر در سایز 42 تا 48 ، 1.7سانتیمتر در سایز 50 تا 56

خط پهلوی شلوار را با وصل نقاط 11-8-13-12 رسم کنید.

3-14:اندازه خط 12-3

4-15:اندازه خط13-4.

خط وسط پای شلوار را با وصل نقاط 9-15-14 رسم کنید.

خط 15-9 را 0.75سانتیمتر به داخل انحنا دهید.

الگوی شلوار ساده

پشت:

5-16:یک چهارم اندازه 5-1

از نقطه 16 عمودی به سمت بالا تا نقطه 17 در خط باسن و نقطه 18 در خط کمر رسم کنید.

18-19:یک دوم اندازه 18-16

18-20: 2سانتیمتر

20-21: 2سانتمتر

21-22:یک چهارم کمر +4.25 سانتیمتر

9-23: یک دوم اندازه 5-9

23-24: 0.5 سانتیمتر

نقاط 21-19 را به هم وصل کنید.

نقاط 24-19 را با خط منحنی به هم وصل کنید. که با نی ساز زاویه 16 ، 4.25 سانتیمتر در سایز 34 تا 40 ، 4.5 سانتیمتر در سایز 42 تا 48 و 4.75 در سایز 50 تا 56 فاصله داشته باشد

17-25: یک چهارم باسن + 1.5 سانتیمتر

12-26: 1 سانتیمتر

12-27: 1 سانتیمتر

خط پهلوی شلوار را با وصل نقاط 22-25-27-26 رسم کنید.

14-28: 1سانتیمتر

15-29: 1سانتیمتر

خط وسط پای شلوار را با وصل نقاط 24-29-28رسم کنید.

خط 29-24 را 1.25 سانتیمتر به داخل انحنا دهید.

خط لبه شلوار را با 1 سانتیمتر به انحنا به سمت بیرون در نقطه 3 رسم کنید.

خط کمر را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید. نقاط 31-30 را مشخص کنید.

از نقاط 31-30 دو خط عمود بر خط کمر رسم کنید. 2 ساسون به عرض 2سانتیمتر در خط 30 به طول 12 سانتیمتر و در خط 31 به طول 10 سانتیمتر رسم کنید.

نکته1:الگوی جلو و پشت را روی کاغد به صورت جداگانه رولت کنید.

نکته2:در الگوی جلو و پشت خط 3-0 ، خط تعادل(راه پارچه) میباشد.

الگوی شلوار ساده

الگوی شلوار گشاد

جلو:

از نقطه فرضی 0 خطیعمود به سمت پایین رسم کنید.

0-1:برآمدگی باسن(بلندی فاق)+1سانتیمتر ، از نقطه 1خطی عمود در عرض الگو به دو طرف رسم کنید.

0-2:بلندی باسن، از نقطه 2 خطی عمود در عرض الگو به 2 طرف رسم کنید.

0-3:بلندی شلوار:از نقطه 3 خطی عمود در عرض الگو به 2 طرف رسم کنید.

1-4:یک دوم اندازه 3-1 منهای 5 سانتیمتر، از نقطه 4 خطی عمود در عرض الگو به 2 طرف رسم کنید.

1-5:یک دوازدهم باسن+1.8سانتیمتر

از نقطه 5 خطی عمود به سمت بالا تا نقطه 6 در خط باسن و نقطه 7 در خط کمر رسم کنید.

6-8:یک چهارم باسن+1سانتیمتر

5-9:یک شانزدهم باسن+1سانتیمتر

7-10: 1سانتیمتر

نقاط 10-6 را به هم وصل کنید.

نقاط 9-6 را با خط منحنی به هم وصل کنید که با نیم ساز زاویه 5،3سانتیمتر در سایز 34تا40 ، 3.25 سانتیمتر در سایز 42 تا 48 ، 3.5 سانتیمتر در سایز 50تا 56 فاصله داشته باشد.

10-11: یک چهارم کمر+5سانتیمتر

3-12:یک دوم گشادی لبه شلوار – 0.5 سانتیمتر

 خط پهلوی شلوار را با وصل نقاط 11-8-12 رسم کنید.

نقطه 13 را روی خط زانو مشخص کنید

3-14:اندازه خط 12-3

4-15: اندازه خط 13-4

خط وسط پای شلوار را با وصل نقاط 9-15-14 رسم کنید.

خط 15-9را 0.75 سانتیمتر به داخل انحنا دهید.

الگوی شلوار گشاد

پشت:

5-16: یک چهارم اندازه خط5-1

از نقطه 16 خطی عمود به بالا تا نقطه 17 در خط باسن و نقطه 18 در خط کمر رسم کنید.

16-19:یک دوم اندازه خط 18-16

18-20: 2 سانتیمتر

20-21: 2 سانتیمتر

21-22: یک چهارم کمر +6 سانتیمتر

9-23:یک دوم اندازه 5-9

23-24: 0.25 سانتیمتر

نقاط 21-19را به هم وصل کنید.

نقاط 19-24را با خط منحنی به هم وصل کنید که با نیم ساز زاویه 16 ، 4.25 سانتیمتر در سایز 34تا 40 ، 4.5 سانتیمتر در سایز 42 تا 48 ، 4.75 سانتیمتر در سایز 50 تا 56 سانتیمتر فاصله داشته باشد.

17-25: یک چهارم باسن+2سانتیمتر

12-26: 1 سانتیمتر

13-27 1 سانتیمتر

خط پهلوی شلوار را با وصل نقاط 22-25-27-26 رسم کنید.

14-28: 1 سانتیمتر

15-29: 1 سانتیمتر

خط وسط پای شلوار را  با وصل نقاط 24-29-28رسم کنید.

خط 29-24 را 1 سانتیمتر به داخل انحنا دهید .

نکته 1: الگوی جلو و پشت را جداگانه رو کاغذ رولت کنید.

نکته2: در الگوی جلو و پشت خط 3-0 ، خط تعادل (راه پارچه) میباشد.

الگوی شلوار گشاد

الگوی اولیه شلوار تنگ

جلو:

از نقطه فرضی 0 خطی عمود به سمت پایین رسم کنید

0-1:برامدگی باسن(بلندی فاق) ، از نقطه 1 خطی عمود در عرض الگو به دو طرف رسم کنید.

0-2: بلندی باسن،از نقطه 2 خطی عمود در عرض الگو به دو طرف رسم کنید.

0-3: بلندی شلوار،از نقطه 3 خطی عمود در عرض الگو به 2 طرف رسم کنید.

1-4:یک دوم اندازه 3-1 منهای 5 سانتیمتر از نقطه 4 خطی عمود در عرض الگو به دو طرف رسم کنید.

1-5: یک دوازدهم باسن+1 سانتیمتر

از نقطه 5 خطی عمود به سمت بالا تا نقطه 6 در خط باسن و نقطه 7 در خط کمر رسم کنید.

6-8: یک چهارم باسن

5-9:یک شانزدهم باسن

7-10: 1.5 سانتیمتر

نقاط 10-6را با خطی به هم وصل کنید .

نقاط6-9را با خط منحنی به هم وصل کنید که نیمساز زاویه 5 ، 3.25سانتیمتر در سایز 34 تا 40 ، 3.5 سانتیمتر در سایز 42 تا 48 فاصله داشته باشد.

10-11: یک چهارم کمر +0.25 سانتیمتر

3-12: یک دوم گشادی لبه شلوار منهای 0.5 سانتیمتر

4-13: اندازه خط 12-3 + 3 سانتیمتر

خط پهلوی شلوار را با وصل نقاط 11-8-13-12 رسم کنید.

3-14:اندازه خط 12-3

4-15:اندازه خط 13-4

خط وسط پای شلوار را با وصل نقاط 9-15-14 رسم کنید.

خط 15-9 را 0.5 سانتیمتر به داخل انحنا دهید.

الگوی شلوار تنگ

پشت:

5-16:یک چهرم خط اندازه خط 5-1

از نقطه 16 خطی عمود به بالا تا نقطه 17 در خط باسن و نقطه 18 در خط کمر رسم کنید.

16-19:یک دوم اندازه خط 18-16

18-20: 2 سانتیمتر

20-21: 2 سانتیمتر

21-22: یک چهارم کمر +2.25 سانتیمتر

9-23:یک دوم اندازه 5-9

23-24: 0.25 سانتیمتر

نقاط 21-19را به هم وصل کنید.

نقاط24-19 را با خط منحنی به هم وصل کنید که با نیمساز زاویه 16، 4سانتیمتر در سایز 34تا40 ، 4.25سانتیمتردر سایز 42 تا 48 فاصله داشته باشد.

17-25:یک چهارم باسن + 0.5 سانتیمتر

12-26: 1 سانتیمتر

13-27: 1 سانتیمتر

خط پهلوی شلوار را با وصل 22-25-27-26 رسم کنید.

14-28: 1 سانتیمتر

15-29: 1 سانتیمتر

خط وسط پای شلوار را با وصل نقاط 24-29-28 رسم کنید.

خط 29-24را 1 سانتیمتر به داخل انحنا دهید.

خط کمر را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید. نقطه 30 را مشخص کنید.

از نقطه 30 خطی عمود بر خط کمر رسم کنید.در این خط ساسونی به عرض 2سانتیمتر و طول 10 سانتیمتر رسم کنید.

نکته1: الگوی جلو و پشت را روی کاغذ چداگانه رولت کنید.

نکته2:در الگوی جلو و پشت خط 3-0 ، خط تعادل(راه پارچه)میباشد.

الگوی شلوار تنگ

تغییرات خطوط شلوار:

الگوی اولیه شلوار مورد نظر را رسم کنید.

مقدار مورد نظر برای گشاد یا تنگ کردن لبه شلوار را طبق مدل تعیین کنید.

این مقدار را در خط پهلوی روی لبه –زانو-فاق و باسن مشخص کنید.

خط جدید پهلوی جلو را رسم کنید.

تغییراتی که خط جدید پهلو با خط اصلی در خطوط افقی الگو دارد روی خط پهلوی پشت و خط وسط پای جلو و خط وسط پای پشت جدا کنید.

خطوط جدید پهلوی پشت و وسط پا را رسم کنید.

دقت کنید در تغییرات خطوط شلوار خط تعادل (راه پارچه) حفظ شود و تغییرات خطوط در دو طرف خط تعادل در جلو و پشت باید به یک اندازه باشد.

الگوی شلوار

راحتی در پشت شلوار:

برای راحتی بیشتر در الگوی پشت میتواید خط باسن را قیچی کنید. بطوریکه الگو در خط پهلو جدا نشود. در خط بریده شده 3 سانتیمتر اوازمان دهید.

منحنی فاق را از بالا به پایین اصلاح کنید.

الگوی شلوار

جیب های شلوار

جیب روی باسن:

در جیب های کوتاه از خط کمر روی خط پهلو 5 تا 8 سانتیمتر و از خط پهلو روی خط کمر 5تا12 سانتیمتر داخل شوید.

خط دهانه جیب را به صورت منحنی رسم کنید.

در جیب های ساده از خطوط پهلو روی خط کمر 3تا5 سانتیمتر و از خط کمر روی خط پهلو 15تا20 سانتیمتر داخل شوید خط دهانه جیب را به صورت اریپ وصل کند.

خط موازی با دهانه جیب را به فاصله 3تا5 سانتیمتر از خط دهانه رسم کنید.

از خط پهلو روی خط کمر 12تا15 سانتیمتر و از خط کمر روی خط پهلو 20تا25 سانتیمتر داخل شده خط کیسه جیب را رسم کنید.

برای الگوی کیسه جیب، خط دهانه جیب،خط پهلو،تا کیسه،خط کمر تا کیسه و خط کیسه جیب را کپی کنید. این تکهالگو را از پارچه متقال تهیه کنید.

برای الگوی تکه روی باسن خط کمر تا خط کیسه جیب،خط پهلو ا خط کیسه جیب و خط کیسه جیب را رولت کنید. خط دهانه جیب را روی الگو منتقل کنید این تکه الگو از پارچه متقال تهیه شود.

برای تکه روی باسن از پارچه اصلی،خط کمر،خط پهلو،خط موازی با دهانه جیب،خط دهانه جیب را رولت کنید.

الگوی شلوار را از خط دهانه جیب قیچی کنید.

نکته1:در جیب های کوتاه میتوانید تکه روی باسن از پارچه متقال را تا خط وسط جلو در فاق ادامه دهید.

نکته2:در جیب های اریپ 3 سانتیمتر از کیسه جیب با پارجه اصلی سجاف میشود میتوانید به جای سجاف الگوی شلوار را از خط دهانه جیب قیچی نکنید و در خط دهانه کیسه جیب اضافه درز نگذارید. شلوار را از خط دهانه بر روی الگوی کیسه جیب برگردانید.

الگوی جیب شلوار

نقاب زیپ:

برای نقاب جلوی شلوار در خط وسط جلو در خط کمر به طول 20 تا 22 سانتیمتر و به عرض 5 سانتیمتر به سمت راست و 8 سانتیمتر برای سمت چپ اضافه کنید. خطی ب فاصله نیم سانتیمتر از خط وسط جلو و موازی با آن به طول نقاب رسم کنید.

خط اصلی وسط جلو-خط سمت راست و خط موازی با آن و خط سمت چپ میباشد.

نکته1:با توجه به جنسیت پارچه میتوان نقاب چپ و راست را به صورت سر خود یا جدا تهیه کرد.

الگوی شلوار

جیب داخلی جلو

خط دهانه جیب را به عرض 8تا12 سانتیمتر  در دو طرف خط تعادل مشخص کنید.

کیسه جیب را به عرض 10تا14 سانتیمتر و طول 8 تا 10 سانتیمتر رسم کنید.

کیسه جیب را روی کاغذ جداگانه رولت کنید.

الگوی شلوار

جیب داخلی پشت:

خط دهانه جیب را 5 سانتیمتر پایین تر از خط کمر به عرض 12 تا 16 سانتیمتر رسم کنید، به طوریکه فاصله خط دهانه با خط پهلو و خط وسط پشت مساوی باشد.

الگوی کیسه جیب را از خط دهانه به سمت پایین به طول 12 تا 15 سانتیمتر رسم کنید.الگوی کیسه جیب را جداگانه رولت کنید.

نکته1:نمای جیب به صورت مغزی یکطرفه یا دو طرفه میباشد که بعد از دوخت ساسون ها روی شلوار،دوخت انجام میشود

جیب رو در پشت:

خط دهانه جیب را 6 تا 8 سانتیمتر پائین تر از خط کمر عمود بر خط تعادل رسم کنید.عرض دهانه جیب را 15تا17 سانتیمتر و طول جیب 16تا18 سانتیمتر میباشد. فاصله خط دهانه جیب با خط پهلو و وسط پشت مساوی است.

طرح جیب را با فرم دلخواه رسم کنید. الگوی جیب را روی کاغذ جداگنه رولت کنید.

نکته1:در شلوار های برش دار خط دهانه 2 تا 5 سانتیمتر با خط برش فاصله داشته باشد.

الگوی جیب شلوار

مراحل دوخت شلوار

1-شلوار را از پارچه متقال یا اصلی یا اضافه درز بیشتر تهیه کنید.کوک زده و پرو و رفع ایراد نمایید.

2-کوک ها را باز کنید.

3-جیب های پهلو و پشت شلوار را بدوزید.

4-خط اتو جلو و پشت را متقال کنید.

5-زیپ را بدوزید.برای دوخت زیپ،ابتدا زیرین راست،سپس سمت چپ و نقاب آن بعد 5 سانتیمتر از فاق جلو در زیر زیپ و آخرین مرحله قسمت رویی سمت راست را بدوزید.

6-درز ها پهلو و وسط پا را بدوزید. در صورتیکه درزی چرخکاری تزئینی داشته باشد ابتدا آن درز را دوخته و چرخ کاری کنید.

7-فاق جلو و پشت را در امتداد هم چرخ کنید.

8-کمر را رسم کنید.

میزان اضافه درز ها:خط کمر یک سانتیمتر-خط لبه4-2 سانتیمتر-خط فاق 1.5تا1 سانتیمتر-خط پهلو و وسط پا 2-1.5سانتیمتر

آستر در شلوار

در صورتیکه بخواهید در شلوار آستر استفاده کنید،آستر را از الگوی جلو قبل از ساخت جیب و مدل سازی تهیه کنید.

بلندی آستر حد اکثر تا 5 سانتیمتر پایین تر از خط زانو میباشد.

میزان اضافه درز ها با پارچه اصلی یکسان باشد.بعد از دوخت جیب های قسمت جلو،آستر را به درز پهلو،فاق و درز وسط پا کوک زده،سپس مراحل دوخت شلوار را انجام دهید.

شلوار پیلی دار

از الگوی اولیه شلوار استفاده کنید.

در الگوی جلو خط تعادل(راه پارچه)را از خط کمر تا زانو قیچی کنید.

خط زانو را به دو طرف قیچی کنید.به طوریکه الگو در خط پهلو و خط وسط پا از هم جدا نشود.

در خط تعادل اوازمانی به عرض 5 سانتیمتر بدهید که در خط زانو به صفر برسد.

از خط پهلو در خط کمر 3.5 سانتیمتر خارج شوید و خط پهلو را تا باسن اصلاح کنید.

خط جدید تعادل را در وسط اوازمان جلو رسم کنید.

در خط کمر 3 پیلی به عرض 3.5 سانتیمتر رسم کنید. اولین پیلی را از خط تعادل به سمت جلو و پیلی های بعدی با 2.5سانتیمتر فاصله از یکدیگر از خط تعادل به سمت پهلو رسم کنید.(مجموعه عرض پیلی ها 10.5 سانتیمتر است)

نکته1:تعداد و عرض و مکان پیلی طبق مدل متغیر است.فاصله پیلی ها کمتر از یک دوم عرض پیلی نباشد. و یک پیلی در خط تعادل قرار بگیرد.

نکته2: میتوانید طبق مدل مقدار اوازمان را بیشتر یا کمتر در نظر گرفته که در این صورت مجموع عرض پیلی ها تغییر خواهد کرد.

الگوی شلوار

الگوی شلوار پیلی دار

الگوی شلوار تنگ چسبان

این مدل برای پارچه هایی با قابلیت ارتجاعی مناسب است.

از الگوی اولیه شلوار تنگ استفاده کنید.

در خط پهلو روی خط کمر: 0.5 سانتیمتر،روی خط باسن: 1سانتیمتر،روی خط فاق: 1 سانتیمتر داخل الگو شوید.

در خط وسط پا روی خط فاق 1سانتیمتر داخل الگو شوید.

گشادی لبه شلوار را در خط پهلوی جلو مشخص کنید.

خط پهلوی جلو را از فاق تا لبه طبق مدل رسم کنید.

خط پهلوی پشت و خط وسط پای جلو و خط وسط پا پشت را با توجه به تغییرات خطوط شلوار رسم کنید.

الگوی شلوار تنگ چسبان

الگوی شلوار رکاب:

برای اضافه کردن رکاب شلوار،خطوط پهلو و وسط پا را در الگوی جلو و پشت 7تا8سانتیمتر امتداد دهید.

2سانتیمتر به صورت افقی از هر طرف داخل الگو شوید

خطوطی منحنی تا خط تعادل در لبه شلوار رسم کنید.

در شلوار رکاب دار،بلندی شلوار را تا ساق پا،اندازه گیری کنید و یا بلندی شلوار استاندارد را منخای 8 سانتیمتر کنید.

الگوی شلوار

 

مطالب بیشتر :   تبدیل شلوار لی به دامن

                         آموزش رسم الگوی پایه شلوار (بخش اول)

منبع:

https://hamyarkhayat.ir

مزون در تهران مزون مدینه لباس مجلسی زنانه

09125073368

لطفا نظرتون رو در قسمت زیر درج کنید.

  • لباس شب طراحی لباس