مزون لباس زنانه در تهران

مزون مُدینه دوخت انواع لباس شب عروس نامزدی اداری مانتو پالتو در تهران

مزون مُدینه پذیرش سفارش و طراحی و دوخت انواع لباس شب لباس عروس و نامزدی طراحی و دوخت لباس اداری و فرم مدارس طراحی و دوخت انواع مانتو و پالتو طراحی و دوخت لباس بچگانه

مزون مُدینه دوخت انواع لباس شب عروس نامزدی اداری مانتو پالتو در تهران

مزون مُدینه پذیرش سفارش و طراحی و دوخت انواع لباس شب لباس عروس و نامزدی طراحی و دوخت لباس اداری و فرم مدارس طراحی و دوخت انواع مانتو و پالتو طراحی و دوخت لباس بچگانه

مزون مُدینه - 09925544799 طیبی
طراحی و دوخت انواع لباس شب لباس عروس لباس نامزدی
طراحی و دوخت لباس اداری و فرم مدارس طراحی و دوخت انواع مانتو و پالتو طراحی و دوخت انواع لباس بچگانه در تهران
با 30 سال سابقه کاری
با مدیریت سرکار خانم منصوری

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رسم الگوی اولیه شلوار استاندارد برای سایز بزرگ» ثبت شده است

۱۶
آذر

رسم الگوی پایه پشت شلوار

مزون مُدینه رسم الگوی پایه پشت شلوار

 

الگوی پشت شلوار

الگوی پشت شلوار را بر روی الگوی جلو شلوار رسم کنید.

11-25: از نقطه 11، 1-2 سانتی متر روی خط باسن به طرف راست اندازه بگیرید.این نقطه را 25 بنامید و از این نقطه خطی مستقیم و نقطه چین تا نزدیک خط زانو رسم کنید. به این ترتیب خط تای اتوی شلوار را در پشت تعیین کنید که از خط زانو به بالا متغیر است که در شکل 152 توضیح داده ایم.

25-26: از نقطه 25، 4/1 پهنای باسن پشت را اندازه بگیرید و نقطه 26 را علامت بگذارید. این اندازه نیز متغیر است و در گودی فاق پشت تاثیر دارد که در شکل 154 توضیح داده ایم.

A3-27: از نقطه ی a3 روی خط پهلو 5-3 سانتی متر (در اینجا 4 سانتی متر) به طرف بالا اندازه بگیرید و نقطه 27 بنامید. اندازه ی خط 27-a3 در حالت مورب درز فاق یا نشیمنگاه تاثیر دارد که جزییات آن را برای هر فرد و همچنین مدل در شکل 151 توضیح داده شده است.

26-27: با گونیا از نقطه 26 خطی مستقیم به نقطه 27 رسم کنید و خطی هم به طرف بالا به خط کمر و به طرف پایین به خط فاق در الگوی جلو رسم کنید و این خط را از طرف خط کمر چند سانتی متر امتداد دهید. این خط فاق در پشت است.

الگو پایه پشت شلوار


خط کمر را در الگوی پایه (اولیه) جلو به طرف چپ و خط باسن را به طرف راست و چپ امتداد دهید.

از فاصله نقطه ی تقاطع خط فاق جلو با خط کمر، خط بلندی فاق را اندازه بگیرید و 2/1 اندازه خط + 1 سانتی متر را از خط کمر به طرف پایین اندازه بگیرید و آن را نقطه 28 بنامید.

البته نقطه 28 تقریبی است و بایستی این نقطه را با حرکت گونیا به بالا و پایین بر روی این خط پیدا کنید. به کمک گونیا از نقطه 28 خطی موازی با خط 27-26 رسم کنید.

28-29: از نقطه 28 پهنای باسن پشت (در اینجا 26 سانتی متر) را روی این خط اندازه بگیرید و نقطه به دست آمده را 29 بنامید.

25-30: فاصله خط 29-25 را اندازه بگیرید و این اندازه را از نقطه 25 بر روی امتداد خط باسن در طرف راست منتقل کنید و نقطه به دست آمده را 30 بنامید.

25-29 با 30-25 مساوی یکدیگرند.

از نقطه ی تقاطع خط زانو و خط توی پا در الگوی جلوی شلوار 2 سانتی متر اندازه بگیرید و نقطه 31 بنامید. حال از نقطه ی تقاطع خط زانو و پهلو در طرف چپ 2 سانتی متر اندازه بگیرید و این نقطه را 32 بنامید.

از نقطه ی تقاطع خط دم پای شلوار با خط پهلو و خط توی پا در هر طرف 2 سانتی متر اندازه بگیرید و نقاط 33 و 34 را علامت بگذارید.

از نقاط 33 و34 خطی موازی با خط پهلو و خط توی پای شلوار به نقاط 32 و 31 رسم کنید.

نقاط a33 و a34 را به اندازه برگردان لبه پایین شلوار به صورت دوبل یا سجاف علامت گذاری کنید. این علامت همچنین برای کوتاه یا بلند کردن قد شلوار در الگوی جلو روی خط پهلو و خط توی پای شلوار مورد استفاده است.

از نقطه 32 خطی به نقطه 29 و از این نقطه خطی به امتداد خط کمر الگوی پایه (اولیه) جلو رسم کنید و این نقطه را 35 بنامید.

همچنین از نقطه 31 خطی مستقیم به نقطه 30 رسم نمایید.

13-36: فاصله بین دو نقطه 13 و 35 را به صورت مورب اندازه بگیرید. مطابق شکل.

از نقطه 13 همین اندازه خط 35-13 منهای 1-0 سانتی متر را به طرف بالا تا روی امتداد خط فاق پشت اندازه بگیرید و آن را نقطه 36 بنامید.

از نقطه 36 خطی مستقیم به نقطه 35 رسم نمایید. این خط کمر شلوار در الگوی پشت خواهد بود.

الگو پایه پشت شلوار

36-37: از نقطه 36، 1-5/0 سانتی متر روی خط کمر اندازه بگیرید و نقطه 37 را علامت بگذارید. با گونیا از نقطه 37 خط افقی کوتاهی رسم کنید.

37-38: از نقطه 37، 4/1 دور کمر + 4-3 سانتی متر برای پهنای ساسون و به اضافه 5/0-0 سانتی متر برای گشادی مجاز را روی خط کمر اندازه بگیرید و نقطه 38 را علامت بگذارید. با استفاده از گونیا از نقطه 38 خط افقی و عمودی کوتاهی رسم کنید.

خط درز پهلوی شلوار را در جلو اندازه بگیرید و خط درز پهلوی پشت را به همان اندازه ی جلو رسم کنید.

خط درز پهلوی جلو و پشت شلوار بایستی با هم مساوی و مطابقت داشته باشند و کاملا بر روی هم منطبق شوند.

فاصله 2-1 در خط پهلو و در الگوی پایه (اولیه) جلوی شلوار به خط پهلوی پشت منتقل کنید.

با گونیا از وسط خط کمر پشت عمودی به طول 15-13 سانتی متر رسم کنید. این خط همان خط وسط ساسون است.

در دو طرف این خط پهنای ساسون 4-3 سانتی متر را اندازه بگیرید و ساسون پشت شلوار را رسم کنید.

ساسون را ببندید و خط کمر پشت را اصلاح نمایید و سپس آن را رسم کنید.

31-39: از نقطه ی تقاطع خط زانو و خط توی پای شلوار در الگوی جلو تا فاق را اندازه بگیرید.

همین اندازه منهای 5/0 – 0 سانتی متر را از نقطه 31 به طرف بالا و روی خط 30-31 اندازه بگیرید و نقطه به دست آمده را 39 بنامید.

از نقطه 37 خط درز فاق پشت شلوار را رسم کنید مطابق شکل.

فاصله خط 39-31 را با انحنای کمی رسم کنید.

خط درز توی پای شلوار را در جلو و پشت اندازه بگیرید و کنترل نمایید این دو خط بایستی با هم مساوی و مطابقت داشته باشند. الگوی پشت شلوار را نیز کنترل نمایید.

الگو پایه پشت شلوار

از روی الگو جلو وپشت شلوار کپی کنید و الگوی نهایی را بسازید. ساسون های جلو و پشت را ببندید و خط کمر شلوار را در جلو و پشت اصلاح نمایید و سپس آن ها را رسم کنید. خطوط راستا و خط تای اتو را روی الگو شلوار در جلو وپشت آخرین مرحله رسم الگوی شماست.

 

 

رسم دو ساسون در الگوی پشت شلوار

 

الگو پایه پشت شلوار

رسم دو ساسون در الگوی پشت برای شکل دادن و تنظیم اندازه ی دور کمر در دو حالت از اندام است.

شخص باریک اندام و لاغر و کمر باریک داشته باشد،که برای فرم مناسب شلوار و صاف قرار گرفتن آن روی باسن دو ساسون در پشت داده می شود.در افرادی که باسن بزرگ دارند و برجستگی آن موجب گودی در وسط خط کمر می گردد و انحنای خط پهلو از باسن تا کمر که به علت اختلاف زیاد بین اندازه ی دور باسن ودور کمر است،برای ایجاد حجم و مناسب ساختن شلوار در قسمت پشت دوساسون داده می شود.
 

برای تعیین محل رسم اولین ساسون، با گونیا از نقطه 37، 8/1 دور کمر منهای 3-2 سانتی متر را روی خط کمر اندازه بگیرید و با گونیا خط وسط ساسون را رسم کنید.

پهنای ساسون 4-3 سانتی متر در دو طرف خط وسط اندازه بگیرید و با طول ساسون که 13-15 سانتی متر است آن را رسم کنید.

برای رسم ساسون دوم، فاصله از خط ساسون اول تا خط پهلو را روی خط کمر اندازه بگیرید. وسط این فاصله را تعیین کنید و با گونیا از این نقطه خط وسط ساسون دوم را رسم کنید. پهنای ساسون دوم را 3-2 سانتی متر و طول ساسون را 13-12 سانتی متر اندازه بگیرید و ساسون دوم را نیز رسم کنید.

هر دو ساسون را ببندید و خط کمر را اصلاح کنید و دوباره آن را رسم نمایید و مطابق با آنچه که در شکل 5 توضیح داده ایم ساسون ها را رسم کنید.

خط دم پای شلوار جلو را 5/0 سانتی متر از خط الگوی پایه (اولیه) به طرف بالا و خط دم پای شلوار پشت را 5/0 سانتی متر به طرف پایین به صورت منحنی رسم کنید. الگویی که رسم کرده اید را کنترل نمایید.

 

 

 

  • لباس شب طراحی لباس
۱۶
آذر

رسم الگوی اولیه شلوار استاندارد برای سایز بزرگ

مزون مُدینه رسم الگوی اولیه شلوار استاندارد برای سایز بزرگ

 

در اینجا رسم الگوی پایه (اولیه) شلوار را برای اندام هایی که اندازه ی دور کمر و دور باسن آن ها زیاد است،و با وجود این، اندازه های اندام آنان متناسب و استاندارد است و با اندام نرمال مطابقت دارد توضیح می دهیم.

 

ساخت و روش رسم الگوی پایه (اولیه) شلوار مطابق با رسم الگوی شلوار استاندارد سایز 40

 

اندازه های لازم برای رسم الگوی پایه (اولیه) شلوار معمولی یا کلاسیک

 

سایز 50:

اندازه الگو شلوار سایز 50

با گونیا در طرف چپکاغذ الگو خطی مستقیم رسم کنید و نقطه شروع خط را 1 بنامید.

1-2: 5/1-1 سانتی متر روی خط اندازه بگیرید و آن را نقطه 2 بنامید.به دلیل گودی کمر در خط پهلوی جلوو پشت فاصله 2-1 را بالاتر از خط کمر اندازه بگیرید.

1-3:قد (بلندی) فاق+1-0 سانتی متر

لازم است برای راحتی قسمت فاق شلوار کم و بیش اندازه ای به بلندی آن اضافه کنید تا برجستگی باسن موجب کشیدگی پشت شلوار نگردد.

3-4:از نقطه 3،قد از فاق تا زانو در (اینجا 8/30 سانتی متر) را اندازه بگیرید و نقطه 4 بنامید.

1-5: قد شلوار

5-6:از نقطه 5، 2-0 سانتی متربه طرف بالا اندازه بگیرید و نقطه بدست آمده را 6 بنامید.

قد شلوار را از کمر تا کف پا اندازه گرفته اید که پاشنه پا نیز محاسبه شده است.در افراد باریک اندام و سایزهای کوچک که ساق پای آن ها لاغر است 4-3 سانتی متر از قد شلوار به بالا اندازه بگیرید حتی ممکن است کمی هم بیشتر شود،اما در سایزهای بزرگ معمولا دور ساق پای آن ها متناسب با اندام بیشتر است،به همین جهت از قد شلوار 2-0 سانتی متر به طرف بالا اندازه بگیرید که این اندازه متغیر می باشد و در سایزهای بزرگ نیز کمتر می گردد.

3-7:از نقطه 3، 10/1 نصف دور باسن+ 3 سانتی متر را به طرف بالا اندازه بگیرید و این نقطه را 7 بنامید.

با گونیا از نقاط 6 و 4 و3 و7 و2 خطوط افقی رسم کنید.

7-8:از نقطه 7 پهنای باسن جلو شلوار را روی خط افقی اندازه بگیرید و نقطه به دست آمده را 8 بنامید.

الگو شلوار

8-9:از نقطه 8، 10/1 نصف دور باسن + 2-1 سانتی متر پهنای فاق جلو شلوار را روی امتداد خط باسن بزرگ اندازه بگیرید و نقطه ی بدست آمده را 9 بنامید.

در اینجا اندازه دور باسن بزرگتر است و د رپهنای فاق نیز کم و بیش تاثیر دارد.در شکل 119 در الگوی پایه (اولیه) شلوار سایز 40 پهنای فاق 10/1 نصف دور باسن + 1-5/0 سانتی متر است در حالی که در اینجا 10/1 دور باسن + 2-1 سانتی متر است.

با گونیا از نقطه 8 خطی مستقیم به بالا خط کمر و پایین خط فاق رسم کنید.نقطه ای که خط کمر را قطع می کند 10 بنامید.وسط خط 9-7 را نقطه 11 بنامید.

6-12:فاصله خط 11-7 را اندازه بگیرید و از نقطه 6 روی خط دم پای شلوار این اندازه را تعیین کنید و نقطه 12 بنامید.از نقطه 12 خطی مستقیم به طرف بالا تا خط کمر رسم کنید.نقطه ی تقاطع این خط و خط زانو را 13 و با خط کمر 14 بنامید.

12-15 و 16-12: 4/1 گشادی دم پای شلوار -1 سانتی متر است.a15-15 و a16-16 را 4-8 سانتی متر اندازه بگیرید و با گونیا از دو نقطه 15 و 16 خطی مستقیم تا دو نقطه ی a15 و a16 رسم کنید و نقطه a15 را به نقطه 7 و a16 را به نقطه 9 وصل کنید.فاصله خط a15 – 7  a16 – 9 بایکدیگر مساوی هستند و دو زاویه ای که در نقاط a15 و a16 تشکیل می شوند بایستی باهم برابر باشند.

خطوط مستقیمی که از نقاط a15 و a16 رسم کرده اید خط زانو را در نقاط 18 و 19 و خط فاق را در نقاط a3 و 17 قطع می کند.

10-20:از نقطه 10 روی خط کمر 5/0-0 سانتی متر برحسب دور کمر و مدل اندازه بگیرید و نقطه 20 بنامید.

نمونه شلوار

چون اندازه ی دور کمر بیشتر است فاصله 20-10 کمتر است.از نقطه 8، 5/0 سانتی متر به طرف راست اندازه بگیرید و از نقطه 20 خطی به این نقطه رسم کنید.

خط کمکی را برای رسم منحنی فاق مطابق با آنچه که در شکل 120 توضیح داده ایم رسم کنید و خط فاق جلو را از نقطه 8 تا 17 به صورت هلالی و با استفاده از خطوط کمکی رسم نمایید.

20-21:از نقطه 20، 4/1 دور کمر + 2-1 سانتی متر پهنای ساسون به اضافه 5/0-0 سانتی متر برای گشادی مجاز را روی خط کمر اندازه بگیرید و نقطه 21 بنامید در اینجا اندازه ی ساسون کمتر است چون اندازه ی دور باسن و کمر زیاد است.

18-32 و 24-19 در دو طرف خط زانو، 5/1-5/0 سانتی متر است خط پهلو را از نقطه 7 به a3 و 23 و تا نقطه a15 با انحنای کلی طراحی کنید و سپس آنرا رسم نمایید.

از نقطه 17، 5/0-0 سانتی متر به طرف راست اندازه بگیرید و از این نقطه خط فاق رابه نقطه 24 و تا نقطه a16 با انحنای کمی طراحی کنید و سپس آن را رسم نمایید.

توجه داشته باشید که در سایزهای بزرگ برای رسم خط فاق از نقطه 17، 5/0-0 سانتی متر اضافه می کنید.

21-22:با گونیا از نقطه 22 عمود کوتاهی به طول 5/1-1 سانتی متر به طرف بالا رسم کنید و خط کمر را از نقطه 22 به نقطه 20 با انحنای کمی رسم کنید.

با گونیا از وسط خط 14-22 خطی مستقیم به خط باسن عمود کنید روی این خط طول ساسون را 9-10 سانتی متر اندازه بگیرید و پهنای ساسون جلو را 1-2 سانتی متر در دو طرف این خط و در خط کمر تعیین کنید و ساسون را رسم نمایید و نوک ساسون را 0/5 سانتی متر به طرف چپ جا به جا نمایید و خط ساسون را رسم نمایید.

ساسون را ببندید و خط کمر را اصلاح نمایید و سپس آن را رسم کنید.

قبل از رسم الگوی پشت شلوار، الگوی جلو را به دقت کنترل نمایید.

 

 

رسم الگوی پایه (اولیه) پشت شلوار


الگوی پشت شلوار را بر روی الگوی جلو شلوار رسم کنید.

11-25: از نقطه 11، 2 (-1) سانتی متر روی خط باسن به طرف راست اندازه بگیرید و این نقطه را 25 بنامید و  از این نقطه خطی مستقیم تا نزدیک خط زانو رسم کنید و به این ترتیب خط اتوی شلوار در پشت را تعیین کنید.

25-26: این فاصله در شلوار به ویژه بسیار مهم است، در نتیجه با اندازه ی فاصله خط 25-26، پهنای فاق شلوار را در پشت تعیین کنید.

به جای یک چهارم پهنای باسن پشت که اندازه ی استاندارد است، در اینجا دو امکان وجود دارد و برحسب اندازه بالای دور ران یک چهارم پهنای باسن پشت منهای 0-1 سانتی متر مناسب است. همچنین این اندازه را می توانید یک چهارم پهنای باسن پشت 0/5-1 سانتی متر نیز محاسبه کنید.

به این ترتیب با پهنای فاق پشت برحسب بالای دور ران گشادی مناسب به وجود می آید و قسمت نشیمنگاه شلوار در بالای ران برای خانم ها در سایزهای بزرگ راحت و مناسب تر می شود.

26-27: با گونیا از نقطه 26 خطی مستقیم به نقطه 27 رسم کنید و خطی هم به طرف بالا به خط کمر و به طرف پایین به خط فاق در الگوی جلوی شلوار رسم کنید و این خط را از طرف خط کمر چند سانتی متر امتداد دهید. این خط فاق پشت شلوار است.

خط کمر را در الگوی پایه (اولیه) جلو به طرف چپ و خط باسن را به طرف راست و چپ امتداد دهید.

از نقطه ی تقاطع خط فاق پشت با خط کمر جلو و با خط باسن را اندازه بگیرید. یک دوم اندازه خط + 1 سانتی متر را به طرف پایین علامت بگذارید و آن را نقطه 28 بنامید. البته نقطه 28 تقریبی است و بایستی با حرکت گونیا به بالا و پایین این نقطه را بر روی این خط پیدا کنید و با گونیا از نقطه 28 خطی موازی با خط 26-27 رسم کنید.

28-29: از نقطه 28 پهنای باسن پشت را روی این خط اندازه بگیرید و نقطه 29 بنامید.

 

الگو شلوار

25-30: فاصله خط 25-29 را اندازه بگیرید و این اندازه را از نقطه 25 بر روی امتداد خط باسن در طرف راست منتقل کنید و نقطه به دست آمده را 30 بنامید.

فاصله 25-29 و 25-30 مساوی یکدیگرند.

از نقطه تقاطع خط زانو با خط توی پا و خط پهلو در الگوی جلوی شلوار 2 سانتی متر به طرف راست و چپ اندازه بگیرید و نقاط 31 و 32 را علامت بگذارید.

از نقطه ی تقاطع خط دم پای شلوار با خط توی پای و خط پهلو در الگوی جلوی شلوار 2 سانتی متر به طرف راست و چپ اندازه بگیرید و نقاط 33 و 34 را علامت بگذارید.

از نقاط 33 و 34 خطی موازی با خط پهلو و خط توی پای شلوار به نقاط 31 و 32 رسم کنید.

از نقطه 32 خطی مستقیم به نقطه 29 و از نقطه خطی به امتداد خط کمر الگوی پایه (اولیه) جلو رسم کنید و این نقطه را 35 بنامید.

از نقطه 31 خطی مستقیم به نقطه 30 رسم نمایید.

13-36: فاصله بین دو نقطه 13 و 35 را به صورت مورب اندازه بگیرید و مطابق شکل این اندازه را منهای 0-1 سانتی متر نمایید و این مقدار را از نقطه 13 به طرف بالا و بر روی خط فاق پشت منتقل کنید و نقطه 36 نمایید.

از نقطه 36 خطی مستقیم به نقطه 35 رسم کنید که خط کمر شلوار در پشت الگو است.

از نقطه 36، 0/5-1 سانتی متر را روی خط کمر اندازه بگیرید و نقطه 37 را علامت بگذارید.

37-38: از نقطه 37، یک چهارم دور کمر + 2/5-6 سانتی متر برای پهنای یک و یا دو ساسون به اضافه 0-0/5 سانتی متر برای گشادی مجاز را روی خط کمر اندازه بگیرید و نقطه 38 را علامت بگذارید. خط درز پهلو را در الگوی جلو اندازه بگیرید و خط درز پهلوی پشت را به همان اندازه رسم کنید.

خط درز جلو و پشت شلوار بایستی با هم مساوی و مطابقت داشته باشند.

با گونیا از وسط خط کمر پشت عمودی به طول 13-15 سانتی متر رسم کنید که خط وسط ساسون است. در دو طرف این خط پهنای ساسون 2/5-4 سانتی متر را اندازه بگیرید و ساسون پشت را رسم کنید و ساسون را ببندید، سپس خط کمر پشت را اصلاح نموده و آن را رسم کنید.

ممکن است به علت برجستگی باسن که موجب گودی در وسط خط کمر می گردد و انحنای خط پهلو از باسن تا کمر که به علت اختلاف زیاد بین دو اندازه ی دور باسن و دور کمر است، برای ایجاد حجم بیشتر و مناسب ساختن شلوار، در قسمت پشت دو ساسون رسم شود.

31-39: از نقطه تقاطع خط زانو و خط توی پای شلوار در جلو تا فاق را اندازه بگیرید و همین اندازه منهای 0-0/5 سانتی متر از نقطه 31 به طرف بالا و روی خط 30-31 را اندازه بگیرید و سپس نقطه به دست آمده را 39 بنامید.

از نقطه 37 خط فاق پشت شلوار را رسم کنید. از نقطه ی تقاطع خط کمکی و خط فاق در الگوی جلو خط افقی و نقطه چین به طرف سمت راست رسم کنید و از وسط خط نقطه چین 0/5-1 سانتی متر به پایین تعیین کنید و هلال فاق پشت را از نقطه 37 به 28 و به 26 تا 39 رسم کنید به طوری که از نقطه ای که وسط خط نقطه چین علامت گذارده اید بگذرد.

خط درز توی پای شلوار را در جلو و پشت و همچنین خط پهلوها و به طور کلی الگو را کنترل نمایید.

 

 

  • لباس شب طراحی لباس