مزون لباس زنانه در تهران

مزون مُدینه دوخت انواع لباس شب عروس نامزدی اداری مانتو پالتو در تهران

مزون مُدینه پذیرش سفارش و طراحی و دوخت انواع لباس شب لباس عروس و نامزدی طراحی و دوخت لباس اداری و فرم مدارس طراحی و دوخت انواع مانتو و پالتو طراحی و دوخت لباس بچگانه

مزون مُدینه دوخت انواع لباس شب عروس نامزدی اداری مانتو پالتو در تهران

مزون مُدینه پذیرش سفارش و طراحی و دوخت انواع لباس شب لباس عروس و نامزدی طراحی و دوخت لباس اداری و فرم مدارس طراحی و دوخت انواع مانتو و پالتو طراحی و دوخت لباس بچگانه

مزون مُدینه - 09925544799 طیبی
طراحی و دوخت انواع لباس شب لباس عروس لباس نامزدی
طراحی و دوخت لباس اداری و فرم مدارس طراحی و دوخت انواع مانتو و پالتو طراحی و دوخت انواع لباس بچگانه در تهران
با 30 سال سابقه کاری
با مدیریت سرکار خانم منصوری

چگونه می توان در خانه لباس دوخت: 6 نوع کوک زنی بسیار مفید برای خیاطی در خانه

مزون مُدینه  6 نوع کوک زنی بسیار مفید برای خیاطی در خانه

 

 کوک زنی- خیاطی در خانه

چگونه می توان در خانه لباس دوخت: 6 نوع کوک زنی بسیار مفید برای خیاطی در خانه 

کارهای دستی زیادی را می توان با استفاده از کمی مهارت در خیاطی و دوخت و دوز انجام داد، اما این بدان معنی نیست که باید چرخ خیاطی بخرید.
بیشتر این کارها را می توان با دست انجام داد.

 

در این قسمت شش روش کوک زنی متداول را که در تزئینات خانگی استفاده می شوند، برایتان شرح می دهیم. 

چیزهایی که نیاز دارد:

سوزن
نخ
قیچی 
کوک نامرئی
این نوع کوک برای دوختن لبه های بالش دست دوز بسیار مناسب است. این کوک دیده نمی شود و به همین دلیل لبه ها را زشت نمی کند.
از نخی استفاده کنید که با پارچه تان همخوانی دارد. 

کوک زنی- خیاطی در خانه

1. سوزن را نخ کرده و انتهای نخ را گره بزنید. وزن را از داخل لای درز بیرون بیاورید تا انتهای گره مخفی بماند. 
2. سوزن را از نقطه خروج اولین کوک وارد کنید تا دوباره به داخل پارچه بازگردد.

نکته اینجاست که دو طرف پارچه باید دقیقا در یک نقطه بر روی هم باشند تا کوک دیده نشود. 

3.  سوزن را 1/8 اینچ حرکت دهید و در همان طرف ادامه دهید. 
4.  نخ را از درون کوک بکشید و سوزن را به سمت دیگر پارچه بروید، وارد همان نقطه ای شوید که از سمت دیگر وارد شدید. 
5. نخ را کشیده و مرحله 4 را تکرار کنید به سمت دیگر پارچه بروید. 
6. پس از بسته شدن لبه، نخ مانند پله های نرده بان دو طرف پارچه را به هم وصل می کند. 
7. برای اینکه کوک ها دیده نشوند، انتهای نخ تان را سفت کنید. 

بخاطر داشته باشید که همیشه از نخی استفاده کنید که به رنگ پارچه است. 

کوک زنی - خیاطی در خانه

کوک کوچک زیر و رو

کوک های مستقیم مانند کوک هایی که با نخ سبز در تصویر بالا زده شده معمولا کوک هایی هستند که من از آنها برای دوختن درزها استفاده می کنم.
وقتی طول آنها بیشتر شود، می توان به عنوان کوک موقتی برای نگه داشتن دو طرف پارچه در یک محل استفاده کرد.
اگر به درز محکمتری نیاز دارید، کوک ها را کوچک بزنید. 

 

1. سوزن را نخ کرده و انتهای آنرا گره بزنید. سوزن را از قسمت پشت پارچه وارد کنید بدین ترتیب گره دیده نمی شود. 
2. ½ اینچ یا بیشتر به سمت جلو حرکت کنید و سوزن را از قسمت پشت پارچه به عقب ببرید. 
3. در یک خط مستقیم ادامه دهید، سوزن را ½ اینچ دیگر حرکت دهید و آنرا از پشت به سمت بالای پارچه بیرون بیاورید. 
4. مراحل 1-3 را ادامه دهید و کوک ها را با فاصله یکسان بزنید تا اینکه درز پارچه ها به هم متصل شوند.
پس از اتمام کوک مانند خطوط فاصله دیده خواهد شد. 

کوک کوچک زیر و رو

کوک ضربدری

کوک های کوچک و کوتاه مانند تصویر بالا در درزها نیمه مرئی هستند و برای درز بسیار مناسب هستند.
این کوک درز را محکم می کند و گزینه خوبی برای کار بر روی دوخت های دایره ای است.
این روش برای اتصال پارچه های ضخیم به سجاق زیرین مناسب است مانند کاور مبلمان.
همچنین برای دوخت حاشیه بر روی پرده ها گزینه خوبی خواهد بود. 

 

1. در صورت امکان قبل از شروع پارچه را فشار دهید تا کار ساده تر شود. سوزن را نخ کنید و انتهای نخ را گره بزنید.
از سمت چپ پارچه کار را شروع کنید، سوزن را از زیر درز بیرون بیاورید تا گره انتهایی پنهان شود. 
2. نخ را بکشید و آنرا بالای درز محکم کنید و با فاصله 1/8 یک اینچ به سمت راست ببرید. 
3. سوزن را در پارچه فرو کنید به سمت چپ ببرید. آنرا در حدود 1/8 اینچ زیر پارچه بفرستید و آنرا از لایه بالا بیرون بیاورید. 
4. سوزن را به سمت قسمت زیرین ببرید، آنرا از آخرین کوک در زاویه ای به سمت پایین رد کنید. 
5. سوزن را به سمت راست پارچه ببرید و 1/8 یک اینچ از پارچه فاصله دهید. نخ را بکشید تا کوک اول رها شود. 
6. این مراحل را ادامه دهید تا اینکه در نهایت درز کاملا کوک زده شود، حرکت زیگ زاگ را دنبال کنید و از سمت چپ پارچه به سمت راست بروید. 

کوک ضربدری

کوک درشت
کوک درشت (مانند تصویر بالا) روشی برای تزئین کردن پارچه هاست.
احتمالا قبلا نیز این کوک را دیده اید زیرا برای دوخت لبه های پتو و پارچه های ضخیم استفاده می شود.
هدف از این روش کوک زدن دیده شدن است بنابراین از رنگ هایی استفاده کنید که در پارچه خود را بیشتر نشان دهند.

کوک درشت

1. سوزن را نخ کنید و انتهای نخ را گره بزنید. سوزن را از لایه وسطی پارچه به داخل بفرستید. بدین ترتیب گره پنهان می شود. 
2. نخ را بکشید و به دور بچرخانید تا اولین حلقه با فرستادن سوزن زیر لایه زیرین ایجاد شود و آنرا در بالای همان محلی که شروع کردید، بیرون بیاورید. حلقه را نکشید. 
3. سوزن را وارد حلقه کنید و گره را بکشید. 
4. درز را تقریبا ¼ یک اینچ به سمت پایین حرکت دهید و سوزن را از لایه زیرین به سمت بالا ببرید. 
5. نخ را بکشید اما حلقه کوچک را رها کنید. 
6. سوزن را از درون حلقه رد کنید و گره را بکشید.
7. اینکار را آنقدر تکرار کنید تا پروژه تمام شود. 

کوک درشت

حاشیه دوزی
روش ساده زدن کوک های کوتاه و اریب است. وقتی روی درز زده می شود، معمولا سریع، نامرئی و آسان است. 

سوزن را نخ کنید و انتهای نخ را گره بنزدی. سوزن را وارد درز کنید تا گره انتهایی آن دیده نشود. نخ را به سمت لایه رویین پارچه بیرون بیاورید. 
سوزن را تقریبا نیم اینچ به سمت جلو حرکت دهید، گره بزنید و سوزن را از زیر پارچه رد کنید. 
در صورت تمایل تکرار کنید. 

حاشیه دوزی

کوک چپ راست
این نوع کوک بسیار کوچک و قوی است که برای دوختن درزهایی که باید بسیار محکم باشند، مناسب است.
می توانید از این کوک برای سوزن دوزی استفاده کنید و در وسایل تزئینی خانه از دیدن این کوک ها لذت ببرید. 

 

1. سوزن را نخ کنید و انتهای سوزن را گره بزنید. سوزن را از پشت پارچه به بیرون بیاورید تا گره دیده نشود. 
2. سوزن را به درون پارچه با فاصله نیم اینچ وارد کنید. در این نقطه کوک کوچک زیر و رو زده می شود. 
3. گره نخ را از زیر پارچه بکشید. 
4. سوزن را از سمت بالای پارچه بیرون بیاورید، به طوری که از کوک اول هم فاصله باشد. 
5. در عوض حرکت کردن به سمت جلو، سوزن را به سمت چپ بازگردانید و به انتهای کوک قبلی وصل کنید. 
6. سوزن را به زیر پارچه برده و گره را بکشید. 
7. تکرار کنید. 

کوک چپ راست

منبع :

tarahilebas.com

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی