مزون لباس زنانه در تهران

مزون مُدینه دوخت انواع لباس شب عروس نامزدی اداری مانتو پالتو در تهران

مزون مُدینه پذیرش سفارش و طراحی و دوخت انواع لباس شب لباس عروس و نامزدی طراحی و دوخت لباس اداری و فرم مدارس طراحی و دوخت انواع مانتو و پالتو طراحی و دوخت لباس بچگانه

مزون مُدینه دوخت انواع لباس شب عروس نامزدی اداری مانتو پالتو در تهران

مزون مُدینه پذیرش سفارش و طراحی و دوخت انواع لباس شب لباس عروس و نامزدی طراحی و دوخت لباس اداری و فرم مدارس طراحی و دوخت انواع مانتو و پالتو طراحی و دوخت لباس بچگانه

مزون مُدینه - 09925544799 طیبی
طراحی و دوخت انواع لباس شب لباس عروس لباس نامزدی
طراحی و دوخت لباس اداری و فرم مدارس طراحی و دوخت انواع مانتو و پالتو طراحی و دوخت انواع لباس بچگانه در تهران
با 30 سال سابقه کاری
با مدیریت سرکار خانم منصوری

دوخت یقه: آموزش دوخت تمامی یقه ها

جمعه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۸، ۰۷:۰۷ ب.ظ

 دوخت یقه: آموزش دوخت تمامی یقه ها

مزون مُدینه  دوخت یقه: آموزش دوخت تمامی یقه ها

 

دوخت یقه

دوخت یقه امروزه یکی از مهم ترین اجزای لباس است زیرا یقه بسیار نظر مخاطبی که با او حرف میزنید را جلب میکنید، اگر میخواهید یقه لباس خودتان رو بدوزید این مطلب را تا انتها بخونید تا کامل یاد بگیرید.

تمامی این مباحث در دوره نازک دوزی به صورت کامل و حضوری و فوق حرفه ای گفته میشود.

ولی با این مطلب هم میتوانید یقه را طراحی و دوخت کنید.

این اصطلاحات در موقع دوخت یقه به کار میرود

 • خط گردن:خطی که یقه را به حلقه گردن بالاتنه وصل میکند .
 • خط لبه بیرونی:خطی که یقه را به حلقه گردن بالاتنه وصل میکند .
 • خط لبه بیرونی یا طرح یقه: خط خارجی یقه یا خط لبه لبه برگردان یقه که بر روی لباس قرار میگیرد .
 • پایه یقه: پایه یقه قسمتی از یقه است که بالا تر از خط گردن قرار میگیرد و بعد از آن پهای یقه بر میگردد .
 • نقطه شکست: نقطه ای که یقه در خط شکست برمیگردد .
 • خط شکست: خطی است که یقه در قسمت جلو از آن خط تا خورده و بر میگردد .
 • برگرد یقه: از خط شکست تا خط لبه بیرونی طرح در قسمت رو یا در اصل پهنای یقه است .
 • پهنای پشت یقه: پهانای یقه از خط (تا) تا لبه خارجی یقه در پشت است .
 • دکلته یقه: مقدار گشادی یقه یا اصطلاحا(بازی یقه)از حلقه گردن روی خط مرکزی را گویند .
 • دال یقه: در یقخ اینگلیسی،محل اتصال بالای یقه به قسمت برگردان علامت دال (د) فارسی به وجود می آید .
 • روبه روی یقه: قسمت روی یقه که باید در حدود (25/. – 5/.سانتی متر) بزرگ تر از زیر یقه و قابل روئیت نیست .
 • زیر یقه: قسمت زیری یقه است که معمولا لایی روی آن قرار میگیرد و قابل روئیت نیست .
 • سجاف سرخورد: تکه ی سجاف است که وصل به بالاتنه الگو است .
 • سجاف جدا: تکه ی سجاف است که جداگانه به بالاتنه (هنگام دوخت) وصل میشود .
 • دکمه خور : مکانی که جا دکمه روی آن تعبیه میشود.

آموزش الگویی یقه

آموزش الگویی یقه

چند نکته در باره دوخت یقه ها

 • قبل از شروع به رسم الگوی یقه خط گردن را به اندازه دلخواه گشاد کنید .
 • خط جادکمه و محل دکمه را به هم وصل کنید .
 • اضافه برای جا دکمه و دکمه خور یا روی همگرد مشخص کنید .
 • بعد از اتمام کردن یقه به سجاف در قسمت خارجی آن 25/. سانتی متر اضافه کنید .
 • برای پارچه های ضخیم به سجاف یقه در قسمت خارجی آن 5/. سانتی متر اضافه کنید .
 • برای اندازه گیری دور حلقه گردن، باید متر را به صورت ایستاده نگه داشت .
 • برای یقه هایی که قسمتی از آن روی بالا تنه ساخته میشود اول ساسئن مخصوص یقه های هفت را رسم کرده و بعد به ساسون زیر سینه منتقل کنید .

 

 

انواع یقه مناسب مانتو

 • یقه های ساده خطی: مانند یقه گرد،هفت و خشتی
 • یقه های ایستاده:یقه فرنچ و چینی
 • یقه های برگردان:این یقه ها شامل یقه های برگردان پایه دار و  یقه برگردان بدون پایه یا مسطح میباشد
 • یقه های برگردان پایه دار مانند :آرشال،اینگلیسی،
 • یقه های برگردان بدون پایه مانند :یقه ملوانی شال و بدون پایه

آموزش الگویی دوخت یقه گرد

ابتدا ساسون سرشانه را با توجه به مدل به مکان مورد نظر منتقل کنید.

که در این مدل به وسط سرشانه منتقل شده است.

آموزش الگوی انواع یقه

آموزش الگوی انواع یقه

سپس یقه را به اندازه دلخواه گشاد کرده و روی همگرد و دکمه خور را طراحی کنید.

سجاف جلو را در قسمت سرشانه 3الی4 سانتی متر و در قسمت کمر به اندازه دکمه خور +1 سانتی متردر نظر بگیرید و رولوت کنید.

آموزش الگویی یقه

آموزش الگویی یقه

سجاف پشت را در قسمت سرشانه 3الی 4 سانتی متر ور در قسمت خط مرکزی پشت 5الی 6سانتی متر در نظر بگیرید. و رولت کنید

سجاف در قسمت جلو میتواند میتواند به صورت یکسره یا جدا دوخته شود به سجاف لایه چسبانده و به لباس بدوزید

آموزش الگوی یقه

آموزش الگوی یقه

آموزش الگویی یقه هفت

ابتدا ساسون سرشانه با توجه به مدل به مکان مورد نظر منتقل کنید.

که در این مدل به حلقه استین منتقل شده است .

آموزش الگویی یقه

آموزش الگویی یقه

سپس یقه را به اندازه دلخواه گشاد کرده و و بازی یقه دلخواه را را از خط مرکزی جلو پایین آمده و یقه را هفت کنید ور روی همگرد و جادکمه را رسم کنید.

در این هنگام معمولا یقه روی اریپ قرار میگیرد و یقه لباس در قسمت قفسه سینه خوش فرم قرار نمیگیرد.

آموزش الگوی یقه

آموزش الگوی یقه

برای اصلاح یقه،برای اصطلاح یقه،ساساون لقی یقه را رسم کرده و ببندید.

اندازه این ساسون ثابت نیست مقدار آن بستگی ب مدل،جنس پارچه،برش پارچه،گشادی یقه و اندام فرد دارد(از 6/. میلیمتر تا 1/5سانتی متر)

سجاف مانند سجاف یقه گرد میباشد،فقط طرح یثه هفت است.

آموزش الگوی یقه

آموزش الگوی یقه

سجاف در قسمت جلو میتواند به صورت یکسره یا جدا دوخته شود.

یقه خشتی

آموزش دوخت یقه

آموزش الگویی یقه

ابتدا ساسون سرشانه را با توجه به مدل مورد نظر منتقل کنید .

که در این مدل به خط پهلو منتشر شده است.

دوخت یقه

دوخت یقه

سپس یقه را به اندازه دلخواه گشاد کرده و بازی یقه دلخواه را از خط مرکزی جلو پایین آمده و مطابق شکل گونیا کنید.

روی همگرد و جادکمه را رسم کنید.

آموزش الگویی یقه

آموزش الگویی یقه

در یقه هایی که پهنای سرشانه زیاد گشاد میشود،5/.الی1سانتی متر از سرشانه پایین آمدهو خط سرشانه جدید را رسم کنید.

سجاف را مانند یقه گردرولت نموده و به صورت یکسره یا جدا به لباس منتقل کنید.

ساسون ها را در قسمت A (نوک سینه)2سانتی متر کوتاه کنید.

 

یقه شکاری

یقه شکاری

زیریقه:

از نقطه 1 دو خط عمود بر هم رسم کنید.

همچنین شما میتوانید این مطالبم بخونید :  6 روش دوخت پیراهن یقه هفت

یقه شکاری

1←2=اندازه دور حلقه یقه گشاد شده در بالاتنه جلو و پشت (بدون محاسبه جادکمه)

1←3 = پهنای دلخواه یقه 6تا8سانتی متر از نقطه 3 خطی به داخل الگو رسم کرده تا نقطه 4 به دست آید.

1←5خلقه یقه گشاد شده از پشت 5=نقطه موازنه سرشانه

2←6=2سانتی متر

5←7=½فاصله(5←6)،نقطه 6 را با خطی منحنی به نقطه 5وصل کنید.

4←8=2سانتی متر(این مقدار میتواند بیشتر باشد و اینکه بستگی به مدل هم دارد)

توجه: الگوی زیر یقه را میتواندر مرکز پشت،روی دولای باز،اریپ قرار دهید تا بهتر روی حلقه گردن قرار گیرد.

سجاف یقه(روی یقه):

زیر یقه را رولت کنید. 2←2+25/. سانتی متر      3←325/. سانتی متر

2و3رابا خطکش به نقطه 8 وصل کنید.

آموزش الگویی یقه

آموزش دوخت یقه

روی یقه یا سجاف را میتوانید از دولای بسته و راستای پارچه برش نمایید.

دوخت یقه ب.ب

یقه را به اندازه دلخواه در جلو و پشت گشاد کرده و جادکمه را رسم کنید.

جادکمه در این مدل 2سانتی متر میباشد

سرشانه ها را در قسمت حلقه استین روی هم بیاورید، طوری که در حلقه گردن،مماس هم قرار گیرند،در این قسمت سرشانه ها3 سانتی متر روی هم امده اما اگر بخواهید یقه بیشتر روی گردن باییستد و پایه دار باشد تا 7 سانتی متر هم سرشانه ها را میتوانید روی هم بیاورید .

48←52 = 8/5 سانتی متر(بستگی به مدل دارد}

52←53 = 1/5تا 2سانتی متر ،جلوی یقه را حلال کنید

46←55 = 7 سانتی متر(بستگی به مدل دارد}

47← نقطه موازنه سرشانه از الگوی یقه رولت کنید.

از نقطه 55 در خط مرکزی پشت به اندازه25/.تا5/. سانتی متر(بستگی به ضخامت پارچه)بیرون بیاید.

و آن را به صورت منحنیملایمی به نقطه 48 رسم کنید سجاف را مانند سجاف یقه گرد آماده کنید

دوخت یقه مردانه پایه سرخورد

یه را به اندازه 1/5 سانتی متر در خط مرکزی جلو گشاد نموده و روی همگرد را رسم کنید.

1←2=اندازه دور حلقه گشاد شده در بالا تنه جلو و پشت(بدون محاسبه جا دکمه)

2←3=¾ فاصله 1←2

1←4=10 سانتی متر کادر یقه را رسم کنید.

2←5=75/. سانتی متر

1←6=3تا4سانتی متر نقطه 6را به 7 متصل کنید .

7←875/. سانتی متر

5←91/5 سانتی مترمحل جادکه را مشخص کنید و یقه را طراحی کنید .

اگر بخواهید یقه مردانه دو تکه باشد :اطرافیقه را رولت،6←10 = 75/.سانتی متر .

از خط 10 تا روی خط 3 منحنی یقه ،قسمت بالا و قسمت پایین را رسم کرده و آنهارا جداگانه رولت نمایید.

یقه آمریکایی(بدون پشت یقه)

از روی الگوی بالاتنه جلو که اصلاح شده است،رولت کنید.

ساسون سرشانه را بسته و منتقل کنید.(در این مدل به پهلو منتقل شده است)

یقه را در خط سرشانه 1سانتی متر گشاد کرده (جلو و پشت)

22←46= بازی یقه دلخواه، در این مدل 10 سانتی متر میباشد نقطه 46را به نقطه 47 وصل نمایید.

7←49= مقداری روی همگرد و جادکمه خور (1/5 الی 2/5 سانتی متر)

 

خط شکست یقه را ادامه داده تا خط روی همگرد را قطع کند روی خط شکست، ساسون لقی یقه را به اندازه 1سانتی متر رسم کرده و ببندید و به ساسون پهلو منتقل کنید.

46←52= پهنای دلخواه یقه که در این مدل 10 سانتی متر در نظر گرفته شده است.

52←53= 1/5 سانتی مترنقطه 53 را به نقطه 46 وصل نمایید

خط لبه بیرونی یقه را مانندشکل طرحی کنید.

خط شکست را تا نموده و یقه را رولت کنید.

46←54=16سانتیمتر

55= ½خط(46←54)، از نقطه 55، 5/.سانتی متر به 2طرف رفته ساسون ی سانتی متر رسم کنید که در هنگام دوخت لباس ساسون را بدوزید

نقطه A،نوک سینه،ساسون هارا 2 سانتی مترکوتاه نمایید.

سجاف یقه را مانند یقه هفت رسم کرده و لبه بیرونی یقه را 25/. الی5/. سانتی متر اضافه در نظر بگیرید و مانند شکل طراحی کنید.

دوخت یقه اینگلیسی

از روی الگو بالاتنه جلو رولت کنید و پنس را ببندید و به پهلو یا زیر سینه منتقل کنید.

خط مرکزی جلو را 1/5 سانتی متر پایین بیایید و از ابتدای سرشانه 1سانتی متر گشاد کنید.

سرشانه پشت هم را یک سانتی متر گشاد کنید .

سرشانه پشت را هم یک سانتی متر گشاد کرده و خط مرکزی پشت را 75/. پایین بیایید.

2/5 سانتیمتر برای جا دکمه موازی با خط مرکزی جلو خطی به سمت بالا رسم کنید.

1←2= پایه یقه،2سانتی متر ، خطی از نقطه2رسم کنید تا جا دکمه راقطع کند و نقطه 3 خشکست،به دست آید

برای جلوگیری از گشاد شدن یقه، یک پنس به اندازه 1سانتی متر روی خط(2-3)رسم کنید سپس پنس را بسته و خط شکست را ترسیم کنید.

از نقطه 2 خطی در امتداد خط شکست به اندازهء حلقه ی گشاد شده ی پشت به اضافه 1سانتی تر بالا بروید تا نقطه 4 بدست آید

5←4+2سانتی متر ،نقطه 5 را گونیا کنید ، به اندازه 3 سانتی متربیرون بروید تا نقطه 7 به دست آید .

از نقطه صفر به اندازه پنج سانتی متر (بستگی به دال یقه دارد ) بالا بروید تا نقطه 8 به دست اید.

این خط راهنمای دال یقه است.

روی این خط به اندازه 1/5 سانتی متر بالا بروید تا به هلال حلقه گردن برخورد کند (نقطه9)

نقطه 10=پهنای دلخواه یقه ، از نقطه ای 10 ،2سانتی متر پایین آمده نقطه 11را علامت بزنید.

و سپس یقه های بیرون یقه را تا طراحی کنید.

نقطه 11را به 3و10را به 7 وصل کنید .

نقطه 9 را به نقطه 6وصل کنید و در نقطه 13 دال یقه را طراحی کنید.

نقاط9،12،6،5،7،10،13،8را رولت کنید (یقه بالایی) خط 2-5 را رولت کنید(پایه یقه)

برای به دست آوردن سجاف روی بالای یقه،از نقاط 10و7 به اندازه ی (بستگی به ضخامت پارچه دارد)25/.-5/.سانتی متر بیرون بیایید تا نقاط 14-15 به دست آید1.

 

منبع:

https://hamyarkhayat.ir/

مزون در تهران مزون مدینه لباس مجلسی زنانه

09125073368

لطفا نظرتون رو در قسمت زیر درج کنید.

نظرات  (۱)

 • مجله یاس تنها
 • سلام وبلاگ خوبی دارید موفق باشید

  مدیر سایت مجله یاس تنها

  www.myas.ir

  پاسخ:
  سلام ممنونم همچنین
  در خدمتتون هستیم

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی